26 lutego 2009

Beginning of the River

Long before Alan Moore gathered his League of Extraordinary Gentlemen, or recast the Charleton Heroes as Watchmen, Philip Jose Farmer was mining the rich vein of the deceased and the public domain and forging weird tales from the foaming broth produced. --- Jeff Grubb


W wieku 91 lat odszedł od nas wczoraj znany pisarz Philip José Farmer. Jego pulpowa seria World of Tiers zainspirowała Gary'ego Gygaxa (DMG, Appendix N) przy konstruowaniu koncepcji połączenia naszego świata ze światami fantastycznymi. Pocket dimensions czy demiplanes w kampaniach rozgrywanych w Lake Geneva 70's. Lejendary Adventures: Hall of Many Panes czy powieść Gygaxa pn. Come Endless Darkness. Wędrówki planarne, bramy, pasaże do innych światów Eda Greenwooda (Dragon #37). Lords of Creation, Rifts, Planescape, TORG... można wymieniać długo.

Requiescat in pace

Brak komentarzy: