25 marca 2009

Studium Samotności

Serce to samotny myśliwy, klasyka literatury podejmującej próbę ukazania kategorii samotności nadal nie traci nic ze swojej uniwersalności. Zmieniają się ludzkie typy, Murzyn nie musi walczyć za dobro braci, marksiści nie są już tak naiwni, a przeciętny robotnik korporacyjny ma taki sam dostęp do informacji i rozrywki jak nuworysz czy przedsiębiorca. Sama samotność jednak się nie zmienia, powodów trochę ubyło, doszły nowe, ale rdzeń tej kategorii zostaje taki sam – izolacjonizm pośród sobie podobnych.


Znakomicie nakreślone postacie, z których jako główną można wytypować głuchoniemego Singera, każda na swój sposób doświadcza wyobcowania. Dziewczynka czy stary lekarz, właściciel knajpy czy głuchoniemy, chaotyczny marksista czy czarnoskóra kucharka. Są równi w swojej „izolatce”, ale mogą o tym powiedzieć głuchoniememu Singerowi. Postać prawie „z innej bajki” i gdyby nie zarysowane jej tło we wstępie, czytelnik nie wiedziałby, że bohater ten jest właściwie w największej otchłani bycia samym.

Przy okazji notki o Timie, O. K. napisał o niezrozumieniu, czy też braku słuchania tego chłopca przez otoczenie.
Outsider, który nie miał przy sobie odpowiednika Singera. Książka McCullers jest też właściwa przy oglądzie zjawisk samotności w sieci lub alienacji społecznej ze względów materialnych czy światopoglądowych. Nawet przy cyber-wykluczeniu. W prostej linii, niejako naturalnie, prowadzi to do egzystencjalnych pytań o celowość istnienia i o wartość człowieka (tu zadane w wypowiedziach Biff'a). Widać już zatem „zajawkę” powojennego egzystencjalizmu.

Obok klasyki (w rodzaju
Wiktorii Knuta Hamsuna), która stara się ująć holistycznie określone cechy ludzkie lub kategorie, książka ta jest równie trafnym i wyczerpującym studium, świetnie zaobserwowanym i szeroko sportretowanym. Tak jak w Wiktorii czytelnik może liczyć na niespodziewane zwroty fabularne, które z wiekiem (McCullers wydała swoją powieść w 1940 roku) nic nie straciły ze swego dynamizmu. Z aktualności też, i to jest największa zaleta tej pozycji.


Game Material

Lee Jackson
Int 5; N; HD:3; HP:20; AC:5*; MV:12; ML:11 [large]
THAC0: 17 damage: 1-2/1-6 2AT
SD: *Lee Jackson jest z racji wieku żylasty (zwiększone naturalne
AC) oraz posiada na zadzie runiczny tatuaż wydłużający jego życie do 40 lat i obniżający dodatkowo AC o 1 klasę. Ponadto nie wpada w panikę na widok ognia.

Brak komentarzy: