27 kwietnia 2009

Anaboria: języki i nazewnictwo

Na Anaborii istnieje jeden główny język (kolejne potwierdzenie mitu o wspólnym pochodzeniu czterech ras), który zróżnicowany jest tylko wedle wymowy i intonacji właściwej każdej rasie. Zależnie od Homeland, pojawia się więcej słów na określenie specyficznych cech terenu, zwierząt oraz pogody. Język ten jest w powszechnym użyciu przez każdą z ras ludzkich. [Nasza mowa]Poza nim istnieje język znakowy, dany Wyspiarzom (wedle legendy) w chwili ich ucieczki z Carniborii. Dar języka migowego pochodzić ma od Czterorękiej Kobiety, która uczyła czterech wodzów każdej rasy jednocześnie - w pośpiechu i milczeniu. Język służyć miał pierwotnie wymianie informacji bez zwracania na siebie uwagi istot lodowych podziemi. Kilkanaście przykładów gestów i ich znaczenia w CBH. [Mowa dłoni]

Trzecim językiem, jest język dźwięków, gestów i spojrzeń. Mowa ciała wzorowana jest na świecie zwierząt i przyrody generalnie. Tylko najbystrzejsze i empatyczne jednostki potrafią się nim posługiwać. Barbarzyńcy upatrują powstanie tego języka jeszcze w czasach sprzed wyjścia na światło słoneczne. [Mowa zwierząt]

Każdy z języków jest osobną umiejętnością. W mechanice AD&D wygląda to tak:

Nasza mowa [bazowy, darmowy język]
Mowa dłoni [non-weapon proficiency: sign language (z Complete Barbarian's Handbook)]
Mowa zwierząt [nwp: 2d20 skill - 1 slot lub ancient language]

Imiona barbarzyńców są zazwyczaj proste, zwykle związane z miejscem i nacją, w której wzrastali. Poniższe tabele są tylko przykładami na możliwe kombinacje i specyfikę nazewniczą w danym rejonie kulturowym Anaborii.

1) W Hebanowym Dachu używane są imiona dwuczłonowe, złożone z imiesłowu przymiotnikowego czynnego i nazwy zwierzęcia lub przedmiotu (dwa rzuty):


2) Na terenach M'Głowy przyjął się podobny zwyczaj jak powyżej, ale zamiast imiesłowu czynnego stosuje się przymiotnik , a zamiast nazw przedmiotów, nazwy roślin występujących na tych terenach:


3) Mieszkańcy Równin używają innego systemu nazewniczego. Ich imiona składają się z jedno lub dwusylabowych, abstrakcyjnych słów, a drugi człon używany tylko w wypadku spotkania kogoś o podobnym imieniu, jest nazwą plemienia. Np. Yara z Końskich Łbów, Dag z Venoel.

4) Górale z Mrozostóp używają podobnego systemu nazewniczego jak powyżej, ale zamiast nazwy klanu dodają czynność lub „zawód” jaki wykonuje w plemieniu dany barbarzyńca. Np. Olms Myśliwy, Ulm Pasterz.

Dungeon Master może wykorzystać znane od dawna w różnych kulturach na całym świecie wątki mówiące o mocy prawdziwego imienia. Odkrycie prawdziwej nazwy przedmiotu, istoty lub człowieka może prowadzić do przejęcia nad nim kontroli, czytania jego przyszłości / przeszłości, może wyzwalać jego ukryte talenty i wiedzę, etc. Dla leniwych lub mających awersję do tekstów etnologicznych, polecam lekturę powieści córki Alfreda Kroebera, Ursuli K. Le Guin (cykl Ziemiomorze). W naszej kampanii zagadnienie prawdziwej nazwy nie występuje.

O.K 2016: tabele wcięło, są dostępne w podręczniku do Anaborii - download obok

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Heh, Al kombinował sobie w główce, że ta Czteroręka Kobieta to była Marilith (taka potężna demonica w demonologii Gygaxa), lol. Trzeba go poddać jakiejś kuracji czy coś. ;)

Anonimowy pisze...

O Twoich sukkubach nie wspomnę... ;P