22 sierpnia 2010

XD&D: Wielkie Księstwo Karameikos #2

Druga część opisu przykładowego settingu z Expert Set (1981). Tym razem opis typowej siedziby gnomów.


NIELUDZIE
Gnomy. Żyjące na wzgórzach gnomy stanowią spokojną i skłonną do samotności grupę. Czynią niewiele starać by podtrzymać kontakt z światem zewnętrznym ale podejmują wymianę handlową z kupcami, jeśli takowi się pojawią. Na tym obszarze żyje około 620 gnomów. Ta liczba podzielona jest między populację dużego leża liczącego 250 osobników i kilka mniejszych placówek liczących poniżej 100 gnomów. Większość decyzji podejmowana jest przez obieralną starszyznę w liczbie 1 gnoma z każdej z mniejszych placówek praz 3 z głównej. Rada pełni władzę sądowniczą, decyduje o sprawach handlu i dystrybucji pieniędzy na obronę poszczególnych placówek. Jednakże wszystkie najważniejsze decyzje rozstrzygane są przez wszystkie gnomy w powszechnym głosowaniu. Obcy pragnący układać się z gnomami muszą wpierw stawić przed starszyzną aby uzyskać ich wstępną akceptację. Jeśli zgoda nie zostanie uzyskana (a wszystkie gnomy w kwestii kontaktów z obcymi polegają na starszyźnie) sprawa zostaje zamknięta. W sytuacji gdy rada nie jest wstanie podjąć decyzji, zarządza się powszechne głosowanie. Jeśli zbyt wielu mieszkańców danej placówki nie potrafi pokojowo podjąć decyzji w jakiejś sprawie, frakcja dysydentów zostaje zmuszona do opuszczenia miejsca zamieszkania i utworzenia w sąsiedztwie nowego leża. W ten sposób ziemie gnomów ulegają powoli powiększeniu, jednakże brak jedności spowalnia nieco ten proces [K-G – to ostatnie zdanie jest cokolwiek dziwne; możliwe że w oryginale, który posiadam, pojawił się chochlik drukarski].

Gnomy są świetnymi rzemieślnikami, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie przedmiotów łączących drewno i metale. Ich wyroby osiągają wysoką cenę w krainach ludzi. Jednakże sam handel jest trudny, nie tylko z uwagi na wrodzoną u gnomów niechęć do kontaktowania się z obcymi, ale z powodu zamieszkujących lasy
goblinów, z którymi gnomy toczą częste potyczki.Leże gnomów. Postronnemu obserwatorowi, który z zewnątrz ogląda leże, obszar wyda się niczym więcej niż plątaniną ścieżek stworzoną przez wiatr bądź leśną zwierzynę. Jednakże w środku terenu znajdują się starannie ukryte drzwi i kominy prowadzące do podziemnych kurhanów. Każde drzwi posiadają otwór przez który gnomy ciągle obserwują okolicę.

A. Punkty obserwacyjne umieszczone w najwyższym punkcie wzgórza wyglądają na niewielkie kopczyki wystające ponad powierzchnię otaczającej trawy. Umieszczone w nich szpary umożliwiają dwóm gnomom strażnikom widok na wszystkie strony. Gdy intruzi będą się zbliżać, straż ostrzeże innych cichymi gwizdami, na które zareagują wielkie oswojone krety.


B. Strażnice. Każde wejście posiada położoną niedaleko strażnicę, w której przebywa 10 gnomów. Ich obowiązkiem jest zatrzymanie wrogów usiłujących wedrzeć się do wnętrza kurhanu oraz zatrzymać ich zanim nie przybędą posiłki. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się gongi wydające dźwięki o różnej wysokości. Używa się ich gdy intruzi wejdą do danego obszaru.C. Pułapki na zwierzęta oraz zagrody. Są to doły, zamaskowane i trudne do odróżnienia od otaczającego obszaru. Każdy głęboki na 10 stóp kryje 1-6 olbrzymich fretek wytresowanych przez gnomy do polowania na szczury i inne małe zwierzęta, które mogłyby wedrzeć się do kurhanu. Doły służą także jako pułapki, otwierające się pod ciężarem nawet małych zwierząt. Po każdej stronie dołu znajdują się ukryte kratki używane do zamykania wylotu i umożliwienia bezpiecznego przejścia nad dołem.


Pozostały obszar zawiera komnaty mieszkalne, kuchnie, pokoje rady i magazyny, z których korzystają zamieszkujące kurhan gnomy. Wypełnienie tych obszarów pozostawiane zostało DM. Ściany, stropy i podłogi pokojów oraz przejść wyłożone są drewnianymi panelami z twardego drewna, tak że nie widać ziemi. . Na ścianach wiszą lampy olejne. Zapala się je tylko w razie potrzeby. Pokoje są umeblowane w prosty sposób ale obfitujący w kolory wiele różnych przedmiotów domowego użytku.

Brak komentarzy: