27 maja 2014

AD&D 1E - Experience

8 komentarze


Miałem publikować na dniach notkę poświęconą modułom wydawanym przez TSR dla linii Basic D&D, ale mój laptop uległ poważnej awarii i trudno powiedzieć kiedy i czy w ogóle uda mi się odzyskać ten tekst. A jeśli nie, to kiedy uda mi się zebrać, aby napisać jego nową wersję. Cóż, co się odwlecze, to nie uciecze. Ponieważ na bezrybiu i rak ryba, chciałbym poruszyć trochę inny temat. Ostatnio złożyło się tak, że dość intensywnie, przez kilka tygodni prowadziłem mojemu synowi AD&D 1E. W pewnym sensie, potraktowałem to jako pewną odskocznię od Oryginalnego D&D. Ponieważ moja nowa kampania pozostaje jeszcze w fazie projektu, skorzystałem z okazji, by odkurzyć Gygaxiańską wersję AD&D (zwłaszcza że nie miałem jeszcze okazji w nią intensywnie pograć). Moją uwagę zwrócił dość specyficzny aspekt tego systemu, a konkretnie unikalna dla tej edycji idea przyznawania punktów doświadczenia nie tylko za złoto, ale także pozyskane magiczne przedmioty.

16 maja 2014

B/X D&D/OD&D - konwertowanie modułów

9 komentarze
Do OD&D wydano w latach 70. niewiele modułów, zaś do wersji 3LBB – żadnego. Dla pierwszych fanów Lochów i Smoków nie stanowiło to, rzecz jasna, żadnej przeszkody. U zarania hobby Prowadzący zwykli samodzielnie przygotowywać materiał całości kampanii i nikomu nawet do głowy nie przyszło publikować coś, co każdy był w stanie opracować sobie samemu. Pierwsze wydane  przygody (oczywiście nie w rozumieniu liniowych scenariuszy) pojawiły się dopiero w epoce suplementów. Za swego rodzaju zwiastun nowego trendu wypada uznać słynny moduł Temple of Frog Arnesona, zamieszczony w dodatku do D&D pt. Blackmoor (1975). Następnie przyszła pora na broszurki Wee Folk (1976, 1977), czy produkty Judges Guild (1977+), które, de facto, rozkręciły boom na publikowanie gotowych przygód. Z kolei późniejsze publikacje TSR-u (1978+) przeznaczone były już do Basic D&D i Advanced D&D.