5 września 2014

Lawrence Schick o SF RPG

5 komentarze
Lawrence Schick to jedna z ważniejszych postaci na scenie RPG-owej lat 70. Związany z TSR-em w okresie rozkwitu firmy (1979-1981), znacząco wpłynął na kierunek jej rozwoju. Dotyczyło to, między innymi, koncepcji organizowania turniejów gier fabularnych, które na przełomie lat 70. i 80. cieszyły się znaczną popularnością. Schick znacząco wpłynął także na kształt zasad pierwszej edycji AD&D (brał udział w pracach nad pierwszym DMG) oraz doprowadził do rozwinięcia Basic D&D w pełnoprawną linię wydawniczą. Po odejściu z TSR-u w początkach lat 80. zajął się innymi projektami, przede wszystkim związanymi z grami komputerowymi. Do RPG powrócił w 1991, publikując książkę zatytułowaną Heroic Worlds. Opisał w niej proces wspomnienia z okresu powstania i rozwoju gier fabularnych w początkach istnienia hobby, skatalogował również (i pokrótce omówił) większość wydanych do 1990 roku na rynku anglosaskim produktów związanych z RPG:-podręczników, scenariuszy, settingów, itp.