10 lutego 2015

Sorry, taką mamy Anaborię #2

Duchy Przodków podzielone są nadal na 3 główne grupy, ale dużo bardziej rozwinięte i ułożone w określoną hierarchię ważności nadprzyrodzonych bytów. Potężni szamani potrafią tworzyć różnorakie fetysze, wpływające na stosunki ludzi z każdą z trzech grup duchów. Niedopatrzenie rytualne może mieć teraz bardzo poważne konsekwencje - ze śmiercią PC włącznie. W tekście Bogini o Dwóch Twarzach występuje też jako Dwulicowa Baba i Kobieta o Żyznym Łonie - naleciałości z poprzednich lat i kampanii obu twórców. To nadal ta sama, spersonifikowana Natura.
 
1) Najwyżej w hierarchii duchowego świata znajdują się zmarli wodzowie i bohaterowie, mityczni założyciele plemion i wielcy szamani. Z reguły nie są znane z imienia, ale ich wybitność i unikatowość za życia pozwoliła zachować w pełni ich osobowość i charakter. Bezczeszczenie miejsca spoczynku człowieka, złe traktowanie za życia czy niedopełnienie codziennych rytów (związanych z pamięcią o zmarłych krewnych) może obrazić takiego ducha i spowodować, że ześle on na odstępców niepowodzenia w przedsięwziętych przez nich czynnościach. W innym razie, duchy te są przyjazne, ale zdystansowane do swych żyjących potomków. Grupa tych bytów duchowych jest, w zasadzie, najprzyjaźniejsza, łagodna i opiekuńcza. Z nich to wywodzą się przyjazne duchy Baloma.  Z tą grupą duchów związane są drobne rytuały: odpukiwanie w kamień lub
drzewo, wygłoszenie łagodzącej ich gniew formułki, nie wracanie do szałasu zaraz po wyjściu, drobne rytuały opisane w tym rozdziale i inne tego typu gusła (owon, dzada, chadag). Wykroczenia i niedopatrzenia rytualne karane są -20% w każdym teście przez okres ustalony przez Sędziego oraz ostracyzmem plemiennych Szamanów. Zaprzyjaźniony Baloma pozwala PC przerzucić 1 test dziennie. 

2) Niektórzy zmarli przodkowie przechodzą po śmierci mistyczną przemianę w ducha żyjącego na łonie Bogini O Dwóch Obliczach (Natury). Stają się jej najważniejszymi posłannikami oraz sługami wywyższonymi nawet ponad Druidów i święte zwierzęta. Duchy z tej grupy nazywa się Tashiyakapopo
(Duchy Skowronków). Duchy te posiadają mniej cech ludzkich i (jak sama Bogini), mogą być zarówno przychylne lub nieprzyjazne i dzikie. Duchy te upamiętniane są w formie małych idoli. Posążki te przedstawiają humanoidalną formę określonego zwierzęcia. symbolizującą tym samym zespolenie zmarłego z aspektem Natury. Idole nie są czczone (w odróżnieniu od wspomnianego wcześniej, dziś szczątkowego zoototemizmu), a wykorzystywane najwyżej jako sakralny fetysz, pośredniczący w kontakcie z wyobrażonym przodkiem. Zniszczenie Tashiyakapopo karane jest przez Dwulicową Babę automatyczną śmiercią, a znieważenie  idola obniża każdy test o  -15% przez okres ustalony przez Sędziego oraz naraża na ostracyzm Druidów. Pomocny Tashiyakapopo pozwala PC przerzucić wynik 2 testów dziennie.

3) Ostatnia, najniższa w strukturze duchowej grupa, to zmarłe byty, które zjednoczyły się z całą Anaborią i kosmosem. Do tej grupy należą zmarli, którzy za życia byli zasłużonymi jednostkami, wciąż pamiętanymi z imienia przez swoje plemię (np. poprzez malowidła naskalne i tradycję przekazu ustnego). Jeśli pamięć o nich przemija, przemijają i one. Duchy te podlegają całkowicie osobowym Duchom Przodków z pierwszej grupy, Bogini O Żyznym Łonie, Duchy Skowronków oraz każdemu  Balomie. Barbarzyńcy wierzą, iż duchy z  tej grupy tak bardzo zatraciły się w ziemi, niebie, wodzie i drzewach, że straciły większość ludzkich cech charakterologicznych (fizycznych i mentalnych). Są nieprzewidywalne, a ich moc ogromna. Mogą, dla przykładu, spowodować obfity połów w jeziorze, w którym nie uświadczono ryb od lat. Innymi  słowy,  duchy te posiadają moce nadnaturalne, za pomocą  których  potrafią  wpływać  na każdy aspekt rzeczywistości otaczającej barbarzyńców (Materię, Umysł, Ducha i Energię).  Duchy te bywają kapryśne i zazdrosne, łatwo je zdenerwować, a skutki tego są zazwyczaj katastrofalne dla człowieka. Każda z ras potrafi czasami zjednywać sobie tę grupę bytów,  a potężni  szamani są nawet w stanie je karcić lub nakłonić do służby. Z łagodzeniem ich gniewu, karaniem i przejmowaniem do służby wiążą się skomplikowane i długotrwałe ceremonie. Tylko szamani o wysokich umiejętnościach znają zasady rytów i potrafią osiągnąć zamierzony efekt. Duchy te są także odpowiedzialne za zsyłanie  snów (i  całą  sferę oniryczną), które podlegają specjalistycznej interpretacji przez szamanów. Narażenie się im (lub nieudany rytuał z nimi związany) może skutkować śmiercią, trwałym okaleczeniem lub klątwą w postaci kary -10% do wszystkich testów.

1 komentarz:

van pisze...

Anaboria bardzo mi się podoba. Fajna konstrukcja świata i wierzeń. Etnofantasy, jeśli dobrze rozumiem ideę, jest bliskie memu sercu. Dziękuję