28 czerwca 2015

Rytualne maski M'Głowy

Maski wykorzystywane są we wszystkich większych rytuałach na terenach plemion M'Głowy. Są one pozostałością wymarłego kultu zoototemicznego. Agresywna ekspansja tamtej religii skutkowała tym, że maski i totemy czerwonoskórej rasy próbowano przeszczepić na grunt pozostałych kultur Anaborii. Wielką rolę w zatrzymaniu i ostatecznym wytępieniu starego kultu odegrali zarówno druidzi jak i Ulogo, skutecznie blokując, później wyżynając szamanów M'Głowy. Dziś, w homogenicznej sferze mitów, maski straciły swoją pierwotną rolę. Czyniły szamana istotą odrealnioną, w silnym związku ze światem zwierząt. Zmieniały też jego wygląd, wygłuszały głos i wywoływały lęk wśród wiernych. 

Współczesne maski nie przedstawiają już zoomorficznych wyobrażeń a tylko abstrakcyjne wzory. Wycięcie w masce przebiega poziomo, na oba oczy (maska pełna), zakrywa dolną polowe twarzy (maska policzkowa) lub zakrywająca czoło i włosy (maska diademiczne). Zwykle kolorowe, otoczone gadzimi łuskami. Ulogo wykorzystują je przy każdej okazji, niezależnie od regionu Anaborii.

Plemiona M'Głowy dokonały tu "ludyzacji" masek. Są one tylko dekoracją, podkreśleniem, że odbywa się ważne święto. Przybiera to format naszej "Cepelii", gdzie szamani, solidnie popiwszy oddają swoje maski komu popadnie. Co za tym idzie, stają się one przedmiotem kradzieży, zgubień, później handlu międzyplemiennego. Popularność masek jest tak wielka, że można je spotkać niemal w każdym rejonie Anaborii. Jako talerze, dodatki do tarcz czy naścienne dekoracje. O ile w samej M'Głowie maja one jeszcze charakter religijny, poza nią stanowią już tylko element codziennej estetyki. Całkowicie zakazane jest noszenie masek wyobrażających zwierzęta i ludzi. Wykroczenie takie powoduje wydalenie wiarołomcy z plemienia. wyrób lub nałożenie całkowicie białej maski, kojarzącej się z albinoskimi istotami Carniborii, karane jest wygnaniem (Mrozostopy / Zielona Pierś), oślepieniem (M'Głowa) lub śmiercią (Hebanowy Dach).

Jest jednak prawdziwie mistyczny wyjątek od tych reguł. Jeśli maskę obsypie solą Ulogo oraz druid i powisi ona przez noc koło zmarłej osoby, nabiera ona mocy. szansa na to jest niewielka (20%), ale jeśli już się to stanie, maska daje noszącemu premię 30% do wszystkich testów społecznych. warunkiem utrzymania owej mocy jest jednakże utrzymanie sakralnego charakteru relikwii. Nie można jej oddać komukolwiek, ani zakładać w celach pozarytualnych. Moc maski znika bezpowrotnie, jeśli została wykorzystana profanicznie / świecko.

W celu łatwiejszego zrozumienia idei abstrakcyjnych masek na Anaborii:


Brak komentarzy: