27 stycznia 2016

Kult Ognistego Stworzenia

H i s t o r i a   &   M i t y
Kult istnieje prawdopodobnie od wieków i nikt nie wie, kto go założył. Jego zasięg ograniczony jest wyłącznie do kontynentu Generteli. Przez setki lat nieliczna grupa wyznawców szkoliła się pod okiem Pierwszych Starszych Braci, by po latach przekazać swoją wiedzę dalej. Kult Ognistego Stworzenia wierzy w to, że każdy boski byt napełniony jest Pierwotnym Ogniem, przeciwieństwem Pierwotnego Powietrza, które jest w każdej śmiertelnej istocie. Ogień ten, zwany niekiedy Wiecznym Ogniem, pozwala nadprzyrodzonym istotom o charakterze boskim tworzyć i niszczyć materię – Maję. Maja to iluzyjna warstwa Kosmosu, dostępna każdej żyjącej istocie, będąca okowami nałożonymi na nie w okresie, gdy powstał znany dziś Czas i Przestrzeń. Kto lub co oraz w jakim celu stworzyło to więzienie, kultyści nie wiedzą. Niektóre nurty myślenia w Kulcie oskarżają o ten czyn grupy bóstw lunarskich lub pojedynczych patronów, opiekujących się znienawidzonymi na danym terenie przeciwnikami politycznymi lub ich prześladowcami. Moc ognia pozwala na niszczenie materialnego więzienia, ale i tworzenie go w miejscach, gdzie takie ściany są niezbędne, by człowiek i inne śmiertelne istoty miały minimalne oparcie dla egzystencji i odniesienie w Kosmosie dla zmysłów. Bez takiej stałej, ludzie kompletnie by oszaleli i nie potrafiliby w ogóle zrozumieć Wszechrzeczy. Przedmiotem wyznania nie jest więc spersonifikowane / konkretne bóstwo, a sam Ogień, będący drogą do Zrozumienia. Kult nie posiada kapłanów.

O r g a n i z a c j a
Kult nie ma ściśle ustalonej organizacji, ma charakter nomadyczny, a jego członkowie zazwyczaj działają sami lub w parach. Tylko Starsi Bracia mogą rekrutować Nowicjuszy i szkolić na wyższe rangi. Całkowita liczba członków Kultu członków wynosi zawsze 33 osoby, w tym 3 Opatów. Liczbę tę wyjawił Pierwszym Starszym Braciom Lhankor Mhy. Opaci są powiązani więzią duchową, sięgającą poza Maję i zawsze wiedzą o śmierci innych kultystów.

N o w i c j u s z
Pełnoletność i brak zobowiązań rodzinnych (gotowość do wędrówek i podjęcia służby).  Po kilku miesiącach wędrówek z Bratem, postać musi wyrzec się wszelkich dóbr materialnych (rozdać je) i dochodów. Musi też umieć czytać i pisać. Następnie szkolący Brat wymaga, by postać włożyła rękę do ognia i chwilę wytrzymała. Jeśli krzyknie [CONx5] – nie nadaje się na Nowicjusza i musi wędrować z przełożonym dalej lub zrezygnować. Kolejny test odbywa się zazwyczaj po krótkim czasie (1D6 tygodni), chyba że Brat straci cierpliwość do przyszłego Nowicjusza! Aby zostać w Kulcie, Nowicjusz musi poświęcić stałe 3 POW wpatrując się przez cały dzień w rozpalony przez siebie i podtrzymywany ogień o wysokości człowieka. Nowicjusz zobowiązany jest do niepomagania przy pożarach. Za darmo i po inicjacji, Nowicjusz może wyszkolić następujące umiejętności u swojego przełożonego: Perception oraz Endure Heat. Podczas długiego treningu nabywa on metafizyczną wiedzę o innych członkach kultu i odtąd "czuje ich" pozazmysłowo.

W t a j e m n i c z o n y
Po inicjacji na stopień Wtajemniczonego, postać zyskuje tytuł Sługi Ognia. Każdy Wtajemniczony musi wyszkolić jednego Nowicjusza. Powinien też spowodować, od czasu do czasu, niewielki pożar – przy założeniu, że celem podpalenia nie jest żywa istota, a Maja (martwa materia). Na tym etapie (i później), kultysta nie może już pływać, ani korzystać z wodnych środków transportu. Myć się może, a nawet powinien, ale bez przesady! Po co najmniej roku funkcjonowania jako Sługa Ognia, Wtajemniczony awansuje na Brata.

B r a t / S i o s t r a
Najważniejszym obowiązkiem Brata jest opieka nad przyszłymi Nowicjuszami. Ma on za zadanie wyszukiwać, testować nowych kandydatów i prowadzić ich aż do chwili inicjacji. Po wyszkoleniu kilku osób, Brat staje się Starszym Bratem i może zasiadać w miejscach narad Opatów. Poza tym, postać musi pracować nad własnym rozwojem (cechy podstawowe), by zwiększyć szansę awansu na ostateczny stopień.

O p a t
Po zakończeniu służby jako Starszy Brat, na początku Pory Ognia, gracz rzuca % na średnią STR, DEX, CON, CHA i SIZ. Jeśli rzut wyjdzie, staje się Opatem. Jeśli rzut nie wyjdzie, Maja zakłóca Rytuał Przejścia i kandydat pozostaje na dotychczasowej  randze, ale może próbować następnego lata. Dzieje się tak JEŚLI któryś z dotychczasowych Opatów zmarł lub zrzekł się tej funkcji. W Kulcie Ognistego Stworzenia może być w jednym momencie tylko trzech Opatów. Od tej pory nie powinien gromadzić więcej bogactw, niż dobra potrzebne do przeżycia. Po inicjacji, Opat jest czasowo, ale całkowicie odporny na ten żywioł. Przebywanie w otwartym płomieniu spala 1 PM na rundę. Jeśli PM spadną do zera, postać otrzymuje rany od oparzeń normalnie. Awanturnik zyskuje rzut obronny [CONx2] przeciw wszelkim iluzjom i omamom. Dodatkowo, Opat nabywa umiejętność Battle Magic i ma dostęp do zaklęć Ignite, Firearrow, Fireblade, Extinguish, Dragon's Breath, Warmth. Niestety, Opat sam nie potrafi innych nauczać tych czarów. Ma obowiązek odpowiadać na wezwania każdego Brata i Starszego Brata oraz uzgadniać z resztą Opatów plan działania na danym terenie Generteli.

Brak komentarzy: