10 kwietnia 2017

Nova Tero #3 - Pri politikistoj kaj aktivistojEn la unua parto de la „Nova Tero” ciklo mi prezentis la fundan koncepton de la kampanjo - la konflikton inter du ĉefaj mondkonceptoj de la loĝantoj. La lasta estis koncentrigita pri problemoj kunigitaj kun disvastiĝo de teknologio, kaj antaŭ ĉio – robotoj. Ni povas eĉ diri, ke sociaj ŝanĝoj kaŭzitaj de uzado de maŝinoj kreas bazon por alia grava temo de la kampanjo. Sed ambaŭ aferoj havas parentezaĵon - politikistoj kaj organizacioj uzantaj tiujn problemojn kiel fuelo por ilia agado. Pri ili mi volas rakonti en la nuna notaĵo. Unue ni devas tamen ĵeti rigardon je ĝenerala sistemo de novtera regado.


Registraro
La Nova Tero estas registrata de la Planeda Konsilio. Ĝi konsistas el dek kvin anoj elektataj en senperaj balotoj. Ĉiu de ili respondecas por unu de gravaj problemsferoj de la planedo, ekzemple: sano, transportado, edukado, kosma koloniado, ktp. Dum la interna baloto konsilianoj elektas unu de ili por la prezidanto, kies rolo similas pli-malpli al tiu, kiun plenumas plimulto da teraj ĉefministroj. La Konsilianoj respondecas ankaŭ por kontaktoj kun eksterplanedaj kolonioj, precipe tiuj, kiuj oficiale estas subordigitaj de novtera registraro (al tiu temo ni revenos en la sekva notaĵo). Oficperiodo de la Konsilio kaj la prezidanto daŭras kvin jarojn. 

Parlamento
La Novtera Parlamento konsistas el unu domo. Ĝia tasko estas subtenado de la Planeda Konsilio kaj proponado de novaj juroj. Registraro povas akcepti aŭ malakcepti proponitajn leĝojn, sed Parlamento rajtas trudi Konsilion por enkonduki ilin, sed sub kondiĉo, ke akiros plimulto de almenaŭ du trionojn da voĉoj. Parlamento konsistas el 300 politikistojn kiuj, same kiel registraro, estas elektitaj en senperaj balotoj. Simile, la oficperiodo de anoj daŭras kvin jarojn, sed la balotoj ĉiam okazas precize dum la mezo de registrara periodo. Krome, neniu politikisto rajtas kunigi samtempe funkciojn de konsiliano kaj parlamentano.

Politikaj Partioj
Gekandidatoj kaj geparlamentanoj povas aliĝi al unu de politikaj partioj aŭ resti sendependaj (tio similas iom al nia Eŭropa Perlamento). Konsilianoj, male, devas oficiale daŭri sendependaj de rekta politika influo kaj ne rajtas subteni iun ajn partion. Sed ĉiuj scias, ke tio ne ĉiam estas ebla (kutime ne, bedaŭrinde). Tri partioj havas nune gravan signifon. Ni nomigu ilin: socialistoj, liberaluloj kaj novaj naciistoj (tiu lasta estas ankoraŭ relative malpotenca, sed tio povas ŝanĝi). 

Sociala Partio (devizo: "forto en unuiĝo") interesiĝas kaj koncentriĝas antaŭ ĉio pri sociaj problemoj de Novteranoj, kaj ĉefe tiuj kaŭzitaj de troa – laŭ ĝiaj anoj - disvastiĝo de teknologio. Ĝi serĉas metodojn por limigi rolon de robotoj kaj intencas fari tion dank` al ŝanĝoj en edukada sistemo. Socialistoj aktive subtenas diversaj formoj de socia aktivado de civitanoj (ekzemple: sporto). Ili kredas, ke tio helpos distri loĝantojn el iliaj hejmoj, komputiloj kaj robotoj, kaj ebligos sanigon de socia vivo. Krome, la partio reprezentas universalan mondkoncepton kaj propagandas unuiĝitan novteran identecon. Pro tio, socialistoj forte promocias uzadon de lingvo internacia ie ajn, kie eblas. Kun ili estas parte kunigita Organizacio de Novaj Modernismuloj, al kiu apartenas multe da konataj artistoj, verkistoj kaj famuloj. Al ĝia agado ni ankoraŭ revenos.

Liberala Partio kredas je forto de individua aktiveco kaj subtenas filozofion de individualismo. Ĝi nun interesiĝas ĉefe pri la kosmokoloniado, en kiu ĝi vidas eblecon por akiri riĉecon kaj liberigi Novteranojn de katenoj de tro agrabla – laŭ ili - vivo sur la surfaco de unusola planedo. Liberuloj ĝenerale aplaŭdas universalan novteran identecon, sed verdire estas iom indiferentaj al problemo de mondkonceptokonflikto. Ili traktas ambaŭ filozofiojn (universalismon kaj novajn naciismojn) simple kiel privataj aferoj de civitanoj. Laŭ liberaluloj, ĉiu praktiku laŭvole iun ajn religion aŭ vivmanieron.  Gravas nur (aŭ preskaŭ nur) ekonomio, mono kaj financaj profitoj.

Novaj naciistoj (devizo - "rajto diferi") estas relative nova, sed tre diversita grupo. Fakte ĝi konsistas el kelkaj malgrandaj grupetoj, kaj ĉiu de ili subtenas unu de elektitaj, tero-devenaj, naciaj identecoj. Ilia alianco havas nur praktikan celon - akiri sufiĉe da forto por ĉeesti ĉe la Parlamento. Novaj naciistoj deziras, antaŭ ĉio, kontraŭstari potencan forton de novtera universalismo, kiun ili opinias malnaturala, kruda kaj danĝera. Ili revas pri renovigo de „grandioza kaj superba” pasinteco de homaro kaj ĝiaj diversaj, antikvaj kulturoj. Agado de naciistoj estas emocie varmega, kaj tio faras ĝin atrakcia alternativo, precipe por tedaj kaj enuitaj gejunuloj. Kelkaj frakcioj ankaŭ promocias iujn formojn de religio. Tiu ĉi movado ĝenerale kredas je "Rajto de Naturo", kiu estas plej ofte difinita kiel rajto de homoj por esprimi fortajn emociojn (ankaŭ negativaj, ekzemple malamo), vivi laŭplaĉe, batali unu la alian, ktp. Kelkaj grupetoj ankaŭ kontraŭstaras tion, kion estas agnoskata kiel fonto de minaco kaj dekadenco - teknologion kaj robotojn. Ideoj de plej radikalaj naciistoj volas efektivigi mistera organizacio, konata kiel „Pugno kaj Forto”.

Politikaj Organizacioj

En urboj de Nova Tero ekzistas kaj agadas multaj organizacioj. Certaj de ili estas kunigitaj kun sfero de politiko, aliaj tute ne. En tiu ĉi notaĵo mi priskribos nur du, plej konataj, kiuj aktiveco povas fariĝi por rolestro kroĉpunkto por disvolvigo de kampanjo. 

Organizacio de Novaj Modernismuloj
Novaj Modernismuloj formas organizacion, kiun oni povus nomigi ekstreme maldekstrisma. Ĝin kreas diversspecaj artistoj, intelektuloj kaj famuloj. Ilia ĉefa ideo estas tuta forĵeto de restaĵoj de antikvaj, postteraj identecoj. Onidire, rolon de financa patrono kaj neformala estro de organizacio plenumas fama, mistera riĉulo, kromnomita Sorgo. Li riĉiĝis dank` al kosma min-industrio kaj kosmoŝiparo, kiun li utiladis (kaj daŭre utilas) por transportado de homoj kaj komercaĵoj. Nuntempe Sorgo loĝas esternovtere sur ferdeko de granda, privata kosmoŝipo, sed havas ankaŭ posedaĵojn en kelkaj kolonioj kaj eĉ Nova Tero mem (fama Sorgo Nubskrapulo en la ĉefurbo de la planedo). 

Aktiveco de Novaj Modernismuloj koncentriĝas ĉefe pri propagando. Ili produktas filmojn, ludojn, belartaĵojn, muzikon, faras diversajn sociajn kampaniojn, ktp. Organizacio subtenas ankaŭ filantropio kaj edukado, dank` al kiuj volas kontraŭagi dekadencon, disbaton de sociaj ligoj, kaj samtempe malplifortigi novajn naciistojn. Onidire, ili ankaŭ respondecas por agado de kelkaj ekstremaj junularaj subkulturoj, kies partoprenantoj aktiviĝas sur stratoj kaj en interreto, mokante ĉiun simptomon de alligiteco al malnovteraj kulturoj. Tio, de tempo al tempo, provokas bataladon sur stratoj inter anoj kaj oponantoj de novmodernisma movado. Kontraŭuloj ofte uzas moknomojn kaj plej populara estas nun fivorto "Merdismuloj".

Pugno kaj Forto
Pugno kaj Forto estas ekstreme dekstrisma organizacio, formita antaŭ kelkaj jaroj de grupetoj de radikalaj junaj naciistoj. Ĝin regas misterulo, konata kiel Pugnulo. Neniu scias, kiu kaj kio li (aŭ ŝi) vere estas. Pri tiu temo ĉirkaŭas multajn klaĉojn. Laŭ kelkaj, Pugnulo estas iu politikisto aŭ riĉulo, laŭ aliaj, iom pli strangaj rakontoj, li (aŭ ŝi) estus „psikisto” reganta fortan kaj misteran mensan potencon, ia kosmulo, aŭ eĉ artefarita inteligenco (kiuj klaĉoj estas vera, devas decidi rolestro mem). Sendepende de tio, la Polico pro nekonataj kialoj ne kapablas kapti la estron de tiu ĉi organizacio. Pli strange, malliberigitaj anoj ne scipovas priskribi aspekton de ilia mastro. Sed plej bizare estas, ke Pugnantoj (kiel ili memnomigas) interkomunikas per bizara, artefarita lingvo de nekonata deveno (rolestro povas utili iun ajn planlingvon, kiun karakterigas nekutima sonoro).

Aktiveco de Pugno kaj Forto koncetriĝas ne nur pri propagando, sed ankaŭ terorisma agado. Ili fotre kaj fanatike atakadas Novajn Modernismulojn kaj ĉiujn rezultojn de ilia laboro. Pugno kaj Forto faras ankaŭ diverspecajn atencojn. Lastatempe ili sukcesis mortigi en la ĉefurbo kelkcent da akcidentaj homoj per venenitaj ludiloj, ekzemple tre popularaj gumfaritaj anasidoj. Pro tio, Partio de Novaj Naciistoj oficiale detranĉas sin el ideoj te Pugnantoj. Kontraŭuloj de Pugno kaj Forto ofte moknomas tiun organizacion per diversaj fivortoj, ekzemple "Puno kaj Feko".

En la venonta notaĵo ni revenos iom
al temo de teknologio, tiutempe rilatante ĝin al kosmoesplorado kaj eblaj okupoj por personoj, kiuj volus eskapi el sufokiga atmosfero de novteraj mondkonceptaj konfliktoj.

Brak komentarzy: